Danish
English

Marineservice
Vi tilbyder maritim konsulentbistand specielt rettet mod nybygningsfasen, men også ved havari og ombygning. Vores kompetencer ligger specielt indenfor opretning af fremdrivningssystemer og ved inspektion/overvågning af fremstilling af maskindele.

Vores konsulenter har baggrund og adskillige års erfaring i den maritime branche med ansættelser hos bl.a. Semco Marine, Odense Stålskibsværft (Lindø) og JMC Marine/Ciserv Danmark. Her er fx CV for konsulent Thomas Mørch:

16 års erfaring i den maritime branche

10 års ansættelse på Odense Stålskibsværft (Lindø) (heraf 5 år som mester for maskinafdelingen) med ansvar for installation og opretning af motor og akselsystem samt klargøring til understøbning af motor.

Sideløbende arbejde som inspektør ved fremstilling af maskindele, aksler, propeller, stævnrør, ror og rorstammer, ofte hos underleverandører i fjernøsten.

Fra Ciserv Danmark har Thomas flere års erfaring med bl.a laseropmåling og opretning samt udarbejdelse af opretningsprocedurer under nybygninger, dokninger m.v.

Alle disse og mange andre opgaver indenfor den maritime verden løser vi med stor kompetence og til tiden.

Kontakt os og hør mere om vores marineservice!

Print løsark om Marineservice (printvenlig PDF)